Allergibehandling

En del allergier är fysiskt betingande; de flesta människor kan må dåligt av för mycket kontakt med ämnet i frågan.

Allergi kan också vara mer eller mindre psykisk. Det finns då ingen direkt fysisk orsak till allergin.

Neurologvistisk Programmering är det Lena Fjällman jobbar med.